Методологічні засади оцінювання потенціалу розвитку підприємств

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010-07
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Розглянуто методологічні засади оцінювання потенціалу розвитку підприємства. На основі проведеного аналізу запропоновано нові підходи до розроблення методів оцінювання потенціалу розвитку підприємства. Рекомендовано до використання багатофакторну авторегресивну модель для розрахунку прогнозованих значень критеріальних показників. Розроблено узагальнену схему послідовності оцінювання потенціалу розвитку підприємства.
The methodological principles of capacity development evaluation were considered. On the basis of the analysis, new approaches to development of methods for evaluating capacity development were proposed. Multifactor autoregressive model for calculation of predictive values of criterion indicators were recommended. A generalized scheme of the sequence of evaluation capacity development was developed.
Description
Keywords
потенціал, потенціал розвитку підприємства, методи оцінювання потенціалу розвитку, МП метод, ПМ метод, capacity, potential business development, methods of evaluation capacity development, MP method, PM method
Citation
Тимощук М. Методологічні засади оцінювання потенціалу розвитку підприємств / Мирослава Тимощук // Маркетинг в Україні. - 2010. - № 4. – С. 30–34.