№ 4 (62) липень – серпень

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 14 of 14
 • Item
  Маркетингове забезпечення конкурентоспроможності вищих навчальних закладів
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-07) Решетнікова, Ірина Леонідівна
 • Item
  Міжнародний імідж країни: сутність, фактори формування, рівні сприйняття
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-07) Старостіна, Алла; Кравченко, Володимир; Личова, Ганна
  Інтенсифікація процесів глобалізації, які є основною закономірністю формування світової системи господарювання, не однозначно впливає на розвиток національних соціально-економічних систем.
 • Item
  Соціальна відповідальність як інструмент побудови іміджу підприємства
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-07) Чубала, Анна
  В останні роки менеджери фірм все більше усвідомлюють факт, що розвиток конкуренції та вартість фірми значною мірою залежить від вміння приймати стратегічні рішення які спираються на поєднанні кінцевої мети підприємства з цілями суспільства та екологічними питаннями.
 • Item
  Структура польських експортерів. Методичні аспекти вивчення та оцінки
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-07) Віктор, Ян
  The aim of the paper is a comparative analysis of two basic ranking of Polish companies exporters, created by the editorial opinion journals: "Rzeczpospolita" (newspaper) and "Polityka" (weekly). The analysis has two dimensions. The first is to evaluate the methodology of created 'rankings of Polish exporters", the second one is empirical and comparative analysis. In these respects paper shows the structure of subjective group of the largest Polish exporters, compares their potential volume of exports and the level of internationalization of activities. The paper is the basis for assessing the degree of similarity between the rankings, identification of the extent and causes of diversification and the possibilities of their use in research on marketing strategies of Polish exporters.
 • Item
  Аудит маркетингового середовища міжнародної компанії
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-07) Хадріан, Петро
  Розглядаючи проблему аудиту компанії, яка працює на міжнародних ринках, слід зазначити, що розвиток цієї концепції протягом останніх десятиліть привів до змін у масштабі і сприйнятті аудиту як ефективного методу оцінювання програм маркетингової діяльності в різних компаніях і галузях промисловості. Сучасне розуміння і значення, що надається маркетинговому аудиту, безумовно, є результатом історичного розвитку економіки і маркетингової думки.
 • Item
  Маркетингове планування на підприємствах житлово-комунального господарства
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-07) Віннікова, Інна Ігорівна; Гребньов, Георгій
  Відсутність комплексного підходу до запровадження ринкових відносин у сфері ЖКГ, законодавчого забезпечення, необхідних інституціональних перетворень поряд зі значною фінансовою нестабільністю, недосконалим механізмом забезпечення гарантій для розробки маркетингових стратегій призвели до руйнування і кризового стану цієї життєзабезпечуючої галузі. Мета дослідження полягає у висвітленні окремих аспектів маркетингової діяльності комунальних підприємств і розробці практичних рекомендацій до підвищення якості житлово-комунальних послуг.
 • Item
  Споживча проекція управління доданою вартістю
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-07) Зайцева, Алла; Zaytseva, Alla
  Обґрунтовано пріоритетність споживчих аспектів управління доданою вартістю на підприємстві та представлено теоретико-методичні засади їхнього аналізу. Запропоновано інструментарій дослідження ключових факторів успіху структурних бізнес одиниць підприємства на цільових ринках. На основі адаптації існуючого підходу представлено схему аналізу, оперативного та стратегічного фінансового контролю вартісних факторів споживчої проекції діяльності підприємства.
 • Item
  Забезпечення рівного доступу чоловіків і жінок до працевлаштування за ґендерно-обмеженими спеціальностями
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-07) Магдюк, Лариса
  У даній статті представлені результати якісного дослідження, проведеного з метою сприяння ідентифікації проблеми стереотипизації ринку праці за ознакою статі працівників, визначення шляхів подолання трудової дискримінації та гуманізації ринку праці у відповідності до світових, європейських гуманітарних вимог і стандартів. У підготовці статті були використані матеріали державних та альтернативних статистичних даних, досліджень провідних інституцій, попередні напрацювання у рамках проекту "Децентралізація управління професійним навчанням в Україні" Саскачеванського інституту прикладних наукі технологій і ґендерного аналізу інформаційних матеріалів з опису професій служб зайнятості. Результати дослідження розраховані на широке коло спеціалістів державних служб зайнятості, а також працівників сфери освіти, зокрема, професійно - технічної: керівників департаментів, управлінь, відділів, методичих центрів, служб з працевлаштування, соціальних питань, дослідних та інформаційних інститутів, навчальних закладів та установ. Матеріали експертно - аналітичних оглядів можуть бути корисними для фахівців з питань ґендерної рівності та соціального захисту, а також студентам, науковцям, широкому колу зацікавлених фахівців.
 • Item
  Методологічні засади оцінювання потенціалу розвитку підприємств
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-07) Тимощук, Мирослава
  Розглянуто методологічні засади оцінювання потенціалу розвитку підприємства. На основі проведеного аналізу запропоновано нові підходи до розроблення методів оцінювання потенціалу розвитку підприємства. Рекомендовано до використання багатофакторну авторегресивну модель для розрахунку прогнозованих значень критеріальних показників. Розроблено узагальнену схему послідовності оцінювання потенціалу розвитку підприємства.
 • Item
  Інтеграційна модель розвитку маркетингової діяльності на підприємствах споживчої кооперації
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-07) Карпенко, Наталія
  У статті надаються рекомендації до застосування кооперативної інтеграції як інструменту розвитку маркетингової діяльності на підприємствах споживчої кооперації.
 • Item
  Формування програм лояльності до брендів дилерів на ринку легкових автомобілів в Україні
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-07) Чикусова, Марина
  Високий рівень конкуренції на вітчизняному автомобільному ринку приводить до зниження ефективності стандартних маркетингових програм. Це змушує компанії находити нові, більш цікаві та дієві засоби для досягнення переваг на ринку. Одним із таких підходів на сьогодні є формування програм лояльності.
 • Item
  Стратегії позиціонування на ринку ділових друкованих видань
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-07) Григоренко, Ольга
  У статті розглянуто тенденції розвитку ринку ділових друкованих видань України, проаналізовано стратегії позиціонування представлених на даному ринку брендів і визначено позитивний та негативний досвід їхнього використання.
 • Item
  Рейтингування спеціалізованих фахових видань
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-07) Лилик, Ірина Вікторівна; Примак, Тетяна Олександрівна
  Питання вибору ефективного ЗМІ для розміщення реклами "нішевих" продуктів, цільова аудиторія яких досить професійна, вузька і чітко визначена, часто виглядає значно більш складним, ніж це здається спочатку.
 • Item
  Третій рейтинг від МАМІ: третина агенцій покращили свої позиції
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-07)
  Кубок України в сфері маркетингового сервісу вручено втретє! Асоціація МАМІ визначила найкращих у галузі і представляє щорічний рейтинг агентств маркетингового сервісу згідно з доходами за 2009 р. За даними рейтингу, сукупний обсяг бюджетів на маркетингові послуги 35 агентств – учасників рейтингу в 2009 р. становив близько 500 млн грн з урахуванням податків. Таким чином, рейтинг підтвердив прогноз МАМІ щодо падіння ринку на 10% у минулому році.