Врахування теорії ресурсного прокляття при розробці шляхів забезпечення стійкого розвитку економіки України

Thumbnail Image
Date
2013-12-11
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Description
Keywords
Citation
Шебеко Ю. В. Врахування теорії ресурсного прокляття при розробці шляхів забезпечення стійкого розвитку економіки України / Ю. В. Шебеко, Д. О. Самойлович // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; [відп. ред. О. О. Бєляєв]. – Київ : КНЕУ, 2014. – Вип. 31. – С. 522-524.
Collections