Функції процесу капіталізації виробництва

Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Розглядається визначення конкурентних переваг та конкурентне середовище суб’єктів господарювання. Сукупність системи відносин усіх суб’єктів ринку формує конкурентне поле підприємства.
The determination of competitive advantage and the competitive environment of the economic subject is considered in the article. All systems of relations of the market subjects form the competitive sphere of the enterprise.
Description
Keywords
Citation
Василенко О. В. Функції процесу капіталізації виробництва / О. В. Василенко // Економіка підприємства: теорія та практика : зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 13–14 берез. 2008 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана ; редкол.: Г. О. Швиданенко (відп. за вип.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2008. – С. 116–118.