Функції економічного аналізу на мікрорівні

Loading...
Thumbnail Image
Date
2008-01-14
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Existing opinions are considered, functions of modern economic analysis of legal entities are selected and grounded (micro level).
Рассматриваются существующие мнения, выделяются и обосновываются функции современного экономического анализа субъектов хозяйствования (микроуровень).
Description
Keywords
економічний аналіз, суб’єкти господарювання, оціночна функція, діагностична функція, пошукова функція, контрольна функція, проектно-інформаційна функція
Citation
Лахтіонова Л. А. Функції економічного аналізу на мікрорівні / Л. А. Лахтіонова, Н. О. Кириченко // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: А. М. Мороз (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2008. – Вип. 11. – С. 245-250.