Методика трансфертного ціноутворення в банку

Thumbnail Image
Date
2008-05-10
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
The article deals with the essence and tasks of the transfer price in the activities of the bank, describes the mechanism of transfer pricing in the system for assessing the intrinsic value of the bank's resources.
В статье рассмотрена суть и задачи трансфертной цены в деятельности банка, описан механизм трансфертного ценообразования в системе оценки внутренней стоимости ресурсов банка.
Description
Keywords
банк, трансфертне ціноутворення, центри відповідальності, центри залучення, центри розміщення
Citation
Ларікова Т. В. Методика трансфертного ціноутворення в банку / Т. В. Ларікова // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: А. М. Мороз (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2008. – Вип. 12. – С. 276-285.