Банківський кредит як інструмент фінансування діяльності аграрного підприємства

Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Розглядається проблема забезпечення аграрних підприємств фінансовими ресурсами, наводяться переваги та шляхи вдосконалення використання банківського кредитування, як одного з головних інструментів фінансування діяльності аграрного підприємства.
The providing problem with financial resources of agrarian enterprises are the benefits and ways to improve the use of bank credit as one of the main instruments for financing of agricultural enterprises.
Description
Keywords
банківський кредит, банки, фінансування, забезпечення, ризик, bank loan, banks, financing, risk
Citation
Коваль В. М. Банківський кредит як інструмент фінансування діяльності аграрного підприємства / В. М. Коваль // Економіка та підприємництво : зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; відп. ред. С. І. Дем’яненко. – Київ : КНЕУ, 2011. – Вип. 26. – С. 296–300.