Банківське кредитування інноваційної діяльності суб’єктів господарювання

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017-11-10
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Description
Keywords
Citation
Диба О. М. Банківське кредитування інноваційної діяльності суб’єктів господарювання [Електронний ресурс] / О. М. Диба, А. Ю. Олійник // Фінансово-кредитний механізм активізації інвестиційного процесу : зб. матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 10 листоп. 2017 р., Київ / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», каф. інвест. діяльності ; редкол.: В. К. Хлівний (голова) [та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2017. – С. 118–120. – Назва з титул. екрану.