Деякі питання правового регулювання інвестування на основі концесії на будівництво автомобільних доріг в Україні

Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У зв’язку з прийняттям нової редакції Закону України «Про концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг» у цій науковій статті здійснено аналіз існуючого на сьогодні законодавства у сфері концесії на будівництво автомобільних доріг, а також сформульовано власні пропозиції і шляхи його вдосконалення, що певною мірою вирішить проблему безробіття, дозволить залучити приватних інвесторів, а також сприятиме пожвавленню експортно-імпортних стосунків.
Description
Keywords
концесія, концесія на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг, концесієдавець, концесіонер
Citation
Кикоть О. О. Деякі питання правового регулювання інвестування на основі концесії на будівництво автомобільних доріг в Україні / О. О. Кикоть // Правове регулювання економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; відп. ред. В. Ф. Опришко. – Київ : КНЕУ, 2009. – № 9. – С. 212–220.