Диверсифікація діяльності підприємства: проблематика та багатогранність визначення економічної сутності

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-10-12
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Визначено особливості та основні параметри диверсифікації діяльності підприємства. Обґрунтовано види, можливості, переваги та ризики доцільності реалізації стратегії диверсифікації діяльності підприємства.
The features and the basic parameters of the diversification of the company are determined. Types, features, benefits and risks feasibility of the diversification strategy of the company are justified.
Description
Keywords
Citation
Бортнік А. М. Диверсифікація діяльності підприємства: проблематика та багатогранність визначення економічної сутності / А. М. Бортнік // Економіка підприємства: теорія та практика : зб. матеріалів ІV Міжнар. наук.-практ. конф., 12 жовт. 2012 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: Г. О. Швиданенко (відпов. за вип.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – С. 36–38.