Конкурентна діагностика функціонування інноваційного підприємства

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018-03
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Конкурентну діагностику звикли розглядати як оцінку рівня і прогноз конкурентоспроможності підприємства на діючому ринку під впливом сил конкуренції. Такі аналітичні процеси дозволяють управлінцям визначити шанси інноваційного підприємства в даному сегменті й формують умови для оптимальнішого використання існуючих ресурсів при взаємодії з конкурентами.
Competitive diagnostics are accustomed to consider as an assessment of the level and forecast of the competitiveness of the company in the product market under the influence of competition factors. Such analytical procedures allow managers to evaluate the chances of an innovative enterprise in this segment and create conditions for more rational use of existing resources in interaction with competitors.
Конкурентную диагностику привыкли рассматривать как оценку уровня и прогноз конкурентоспособности предприятия на рынке продукта под воздействием факторов конкуренции. Такие аналитические процедуры позволяют руководителям оценить шансы инновационного предприятия в данном сегменте и формируют условия для рационального использования существующих ресурсов при взаимодействии с конкурентами.
Description
Keywords
Citation
Семенчук А. Конкурентна діагностика функціонування інноваційного підприємства / Аліна Семенчук // Інноваційне підприємництво: стан та перспективи розвитку [Електронний ресурс] : зб. матеріалів ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 29–30 берез. 2018 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» [та ін.] ; оргком.: Г. О. Швиданенко (голова) [та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2018. – С. 221–224. – Назва з титул. екрану.