Економічний механізм інтернаціоналізації університетської діяльності

Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті досліджено ключові компоненти економічного механізму та форми інтернаціоналізації університетської діяльності в умовах глобалізації інформаційного простору. Значну увагу приділено оцінці ефективності діяльності міжнародних інститутів регулювання освітньої діяльності на наддержавному рівні та інтеграційних процесів в освітній сфері.
Description
Keywords
університетська діяльність, інтернаціоналізація, Болонський процес, європейський дослідницький простір, Лісабонська стратегія
Citation
Сусловська Т. Є. Економічний механізм інтернаціоналізації університетської діяльності / Т. Є. Сусловська // Стратегія економічного розвитку України : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана», Укр. Союз промисловців і підприємців, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин НАНУ ; [редкол.: А. П. Наливайко (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2008. – Вип. 22–23. – С. 158–164.