Гносеологія інтелектуального потенціалу суспільства

Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Розглянуто розвиток інтелектуальної праці як визначного чинника четвертого крупного суспільного поділу праці. Показано місце та роль інститутів науки і освіти, в розвитку інтелектуального потенціалу економіки постіндустріального типу.
Description
Keywords
інтелектуальний потенціал, інтелектуальний продукт, наука, освіта, розумова праця, духовне виробництво
Citation
Матусевич К. М. Гносеологія інтелектуального потенціалу суспільства / К. М. Матусевич // Економіка та підприємництво : зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; відп. ред. С. І. Дем’яненко. – Київ : КНЕУ, 2009. – Вип. 22. – С. 3–12.