Вітчизняне підприємництво: історичний досвід та сучасність

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Статтю присвячено питанням розвитку вітчизняного підприємництва. Висвітлено історичні умови та особливості формування інституту підприємництва в період першої хвилі ринкових перетворень (друга половина ХІХ — початок ХХ століття) та проведено порівняльний аналіз тенденцій розвитку вітчизняного підприємництва минулого та сучасності.
The article is devoted to the development of domestic enterprise. It covers historical terms and features of the formation of enterprise institute in the period of the first wave of market transformations (the second half of the XIX — the beginning of XX of century). The comparative analysis on progress trends of domestics enterprise in past and the present is conducted.
Description
Keywords
підприємництво, підприємство, підприємець, enterpreneurship, enterprise, entreprenrur
Citation
Кудласевич О. М. Вітчизняне підприємництво: історичний досвід та сучасність / О. М. Кудласевич // Економіка та підприємництво : зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; відп. ред. І. В. Луняк. – Київ : КНЕУ, 2010. – Вип. 24. – С. 3–11.