Державне фінансування наукової діяльності в Україні

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розглянуто роль державного фінансування розвитку науки в Україні. Проведено аналіз джерел і шляхів здійснення державного фінансування наукової діяльності. Виявлено тенденції та ефективність здійснення державного фінансування наукової діяльності в Україні.
The article deals with the problem of public funding of science in Ukraine. Sources and ways of state financing of science analyzed in the article. Tendencies and efficiency of public state funding of science activity in Ukraine are revealed.
Description
Keywords
наука, наукова діяльність, наукові роботи, державне фінансування, бюджетне фінансування, science, science activities, scientific work, public funding, fiscal funding, budgetary funding
Citation
Речкіна К. Д. Державне фінансування наукової діяльності в Україні / К. Д. Речкіна // Економіка та підприємництво : зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; відп. ред. С. І. Дем’яненко. – Київ : КНЕУ, 2010. – Вип. 25. – С. 147–155.