До питання індивідуалізації освоєння дисциплін економіко-математичного циклу

Abstract
Description
Keywords
Citation
Наконечний С. І. До питання індивідуалізації освоєння дисциплін економіко-математичного циклу / С. І. Наконечний, Т. С. Наконечний, С. С. Савіна // Індивідуалізація навчального процесу як провідна складова модернізації вищої економічної освіти : зб. матеріалів наук.-метод. конф., 31 січ. – 2 лют. 2006 р. : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ; [редкол.: А. М. Колот, С. В. Степаненко, О. О. Субіна, Т. В. Гуть]. – Київ : КНЕУ, 2006. – Т. 2. – С. 248–250.