Концептуальні основи політики економічного розвитку підприємства

Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Розкрито основні особливості політики управління підприємством. Надано класифікацію та визначено підходи до формування економічної політики підприємства.
The basic features of policy of management an enterprise are exposed. Classification is resulted and going is certain near forming of economic policy of enterprise.
Description
Keywords
економічний розвиток підприємства, управління підприємством, політика розвитку підприємства, economic development enterprises, enterprise management, enterprise development policies
Citation
Зюкова А. О. Концептуальні основи політики економічного розвитку підприємства / А. О. Зюкова // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – Спец. вип.: Маркетингова освіта в Україні. – С. 501–511.