Альтернативні інструменти фінансування проектів Startup-компаній та суб'єктів МСБ

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016-12-07
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Розглядаються альтернативні інструменти: фінансування проектів startup-компаній та суб'єктів МСБ (зокрема, «громадське» («колективне») фінансування - краудфандінг і краудінвестінг); підтримки суб’єктів підприємництва (факторинг і форфейтинг); методи проведення фандрейзингу.
Description
Keywords
Citation
Островська О. А. Альтернативні інструменти фінансування проектів Startup-компаній та суб'єктів МСБ / О. А. Островська // Фінансове забезпечення інноваційних проектів малого та середнього бізнесу: глобальні виклики та українські реалії [Електронний ресурс] : зб. матеріалів I Міжнар. наук.-практ. конф., 7 груд. 2016 р., м. Київ / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» [та ін.] ; оргком.: М. І. Диба (голова) [та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2016. – С. 198–201. – Назва з титул. екрану.