Партнерство академічної спільноти та бізнесу як інноваційний інструмент модернізації системи вищої освіти в Україні

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016-03
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Description
Keywords
Citation
Шуплат О. М. Партнерство академічної спільноти та бізнесу як інноваційний інструмент модернізації системи вищої освіти в Україні / О. М. Шуплат // Студентоцентризм у системі забезпечення якості освіти в економічному університеті : зб. матеріалів Всеукр. наук.-метод. конф. за міжнар. участю, (Київ, 2–3 берез. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; редкол.: А. М. Колот, Т. В. Гуть. – Київ : КНЕУ, 2016. – С. 430–431.