Зарубіжний досвід розвитку лізингових відносин у сфері АПК

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-11-14
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розглянуто особливості лізингових відносин у країнах світу, зокрема в сфері сільського господарства. Здійснено аналіз основних аспектів лізингової діяльності в США, Англії, Франції та Німеччині, охарактеризовано моделі правового забезпечення лізингу, виявлено основні фактори, які впливають на розвиток лізингової діяльності в Україні, виокремлено основні чинники розвитку лізингу на світовій арені.
Description
Keywords
лізинг, АПК, лізингоодержувач, банк, лізингова компанія, уряд
Citation
Лозінська К. В. Зарубіжний досвід розвитку лізингових відносин у сфері АПК / К. В. Лозінська // Стратегія економічного розвитку України : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Укр. Союз промисловців і підприємців, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин НАН України ; [редкол.: А. П. Наливайко (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2013. – № 33. – С. 177–183.