Мовна політика у сучасних глобалізаційних процесах

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015-03-19
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Київський університет імені Бориса Грінченка
Abstract
У статті проаналізовано вплив глобалізації на сучасні мові процеси. Зазначено, що мовна політика nотребує змін відповідно до соціальних запитів сьогодення, захисту демократичних цінностей та збереження унікальних рис народу.
The article analyzes the impact of globalization on modern language processes; the paper states that linguistic politics will require changes in accordance with current social demands, the protection of democratic values and the preservation of unique traits of the people.
Description
Keywords
глобалізація, індивідуалізація, етнічна мобілізація, globalization, individualization, ethnic mobilization, identity
Citation
Кучера Т. М. Мовна політика у сучасних глобалізаційних процесах / Т. М. Кучера, Л. М. Печенікова // Україна в системі змін парадигми світопорядку ХХ–ХХІ століть : тези Міжнар. наук.-практ. конф., 19 бер.2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Б. Грінченка ; редкол.: В. О. Огнев'юк (голова) [та їн.]. – Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2015. – С. 42–45.