Мотивування пізнавальної діяльності через використання «подкастів» при формуванні іншомовної компетенції у студентів економічних спеціальностей

Thumbnail Image
Date
2011-04-12
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Description
Keywords
Citation
Прокопчук Л. В. Мотивування пізнавальної діяльності через використання «подкастів» при формуванні іншомовної компетенції у студентів економічних спеціальностей / Л. В. Прокопчук // Наукова складова навчального процесу та інноваційні технології його розвитку : зб. матеріалів наук.-метод. конф. 12 квіт. 2011 р. : у 2 т. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: А. М. Колот, С. В. Степаненко, Т. В. Гуть. – Київ : КНЕУ, 2011. – Т. 1. – С. 251–253.