Конфедеративність і фінансова гармонізація ЄС: геоекономічні інтереси та виклики

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-10-15
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Стаття присвячена аналізу особливостей процесів використання бюджету ЄС, єдиної податкової політики на сучасному етапі фінансової гармонізації, дається характеристика її важливим тенденціям і перспективам в умовах фінансово-боргової кризи.
The article deals with an analysis of special process using EU budget, union tax police in modern stage of financial harmonization in EU, its contemporary tendencies and the perspectives during financial and debt crisis were defined.
Статья посвящена анализу особенностей процессов использования бюджета ЕС, единой налоговой политики на нынешнем этапе развития финансовой гармонизации, дается характеристика ее важнейшим тенденциям и перспективам в условиях финансово-долгового кризиса.
Description
Keywords
Європейський валютний союз, валютно-фінансова інтеграція, фінансова гармонізація, фінансово-боргова криза, European Monetary Union, currency-financial integration, financial hormonization, financial and debt crisis, Европейский валютный союз, валютно-финансовая интеграция, финансовая гармонизация, финансово-долговой кризис
Citation
Поштар Є. Л. Конфедеративність і фінансова гармонізація ЄС: геоекономічні інтереси та виклики / Є. Л. Поштар // Міжнародна економічна політика. – 2012. – Спец. вип. : у 2 ч. – Ч. 1. – С. 423–430.
Collections