Особливості формування витрат інжинірингової компанії

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020-10
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
З розвитком ринку інжинірингових послуг в Україні нагальною стала проблема формування витрат компаній, що надають дані послуги. Особливості їх формування наведено в даних тезах. The problem of formation of costs of engineering companies in Ukraine has become urgent in connection with the development of the market for these services. Features of their formation are given in these theses
Description
Keywords
витрати, інжиніринг, формування витрат, операційні витрати, costs, engineering, cost formation, operating costs
Citation
Ульченко А. М. Особливості формування витрат інжинірингової компанії / Ульченко Аліна Миколаївна, Кизенко Олена Олександрівна // Економіка підприємства: теорія та практика : зб. матеріалів VІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 12–13 жовт. 2020 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [орг. ком.: Д. Г. Лук’яненко (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2020. – С. 121–125.