Українську економіку врятує банк розвитку

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Обґрунтовано доцільність створення в Україні державного банку розвитку, досліджено сучасний стан роботи таких банків в інших країнах. Запропоновано шляхи формування капіталу банку.
The expediency of a state bank creating in Ukraine is concidered in the article, the current state of these banks in other countries is also studied here. The ways of capital formation are offered in the article.
Обоснована целесообразность создания в Украине государственного банка развития, исследовано современное состояние работы таких банков в других странах. Предложены пути формирования капитала банка.
Description
Keywords
банк розвитку, капітал, інвестиції, модернізація, довгострокове кредитування, Development Bank, capital, investment, modernization, long-term loans, банк развития, капитал, инвестиции, модернизация, долгосрочное кредитование
Citation
Фурман В. М. Українську економіку врятує банк розвитку / В. М. Фурман // Економіка та підприємництво : зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: С. І. Дем’яненко (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2014. – Вип. 32. – С. 208–212.