Технологічне прогнозування як основа інноваційної політики держави

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016-12-07
Authors
Левандовський, Юрій Олегович
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У тезах проведене дослідження доцільності застосування технологічного прогнозування, запропоновано інструменти аналізу інноваційної політики, пропонуються та аналізуються шляхи формування інноваційної політики держави. Наводиться низка проблем, які перешкоджають ефективній інноваційній політиці.
Description
Keywords
Citation
Левандовський Ю. О. Технологічне прогнозування як основа інноваційної політики держави [Електронний ресурс] / Ю. О. Левандовський // Фінансове забезпечення інноваційних проектів малого та середнього бізнесу: глобальні виклики та українські реалії : зб. матеріалів I Міжнар. наук.-практ. конф., 7 груд. 2016 р., м. Київ / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» [та ін.] ; оргком.: М. І. Диба (голова) [та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2016. – С. 41–45. – Назва з титул. екрану.