Орієнтація на клієнта: управління лояльністю споживача

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-10-25
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Розглянуто організаційно-економічні і управлінські стосунки, що виникають при розробці і реалізації технологій впливу на споживчу поведінку, фактори, які впливають на формування та підтримку лояльності споживача, а також напрями вдосконалення В2С процесів компанії у рамках програм лояльності клієнта.
The main aims are to discover organizationally-economic and management relations, that are formed along with the development and realization of technologies effecting consumer behavior, as well as factors, that influence forming and supporting of customer’s loyalty, and also directions of improvement concerning В2С company’s processes in connection with the programs of client’s loyalty.
Рассматриваются организационно-экономические и управленческие отношения, которые возникают при разработке и реализации технологий влияния на потребительское поведение, факторы, что влияют на формирование и поддержание лояльности потребителя, а также направления усовершенствования В2С процессов компании в рамках программ лояльности клиента.
Description
Keywords
лояльність, В2С, клієнто-орієнтованість, CRM-технологія, споживча поведінка, ринок, клієнт, loyalty, В2С, client-directed, CRM-method, customer’s behavior, market, client/customer, лояльность, В2С, клиенто-ориентированность, CRM-технология, потребительское поведение, рынок, клиент
Citation
Приходько Л. М. Орієнтація на клієнта: управління лояльністю споживача / Л. М. Приходько // Стратегія економічного розвитку України : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Укр. Союз промисловців і підприємців, Ін-т світ. екон. і міжнар. відносин НАНУ ; [редкол.: А. П. Наливайко (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – № 31. – С. 154–160.