Інституційні засади регулювання соціально-трудової сфери в умовах глобальних викликів: імплементація нових та модернізація класичних функцій держави

No Thumbnail Available
Date
2010-09-20
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Охарактеризовано сучасні тенденції еволюції державного регулювання соціально-трудової сфери. Обґрунтовується необхідність імплементації нових та модернізації класичних функцій держави у соціально-трудовій сфері.
The article presents the characteristic of the modern trends of the state regulation of social and labor sphere. The necessity of the implementation of new and modernization of the classic functions of the state in social and labor fields is founded.
Description
Keywords
соціально-трудова сфера, тенденції соціальних трансформацій, еволюція державного регулювання, social-labour sphere, trends of social transformations, evolution of state regulation
Citation
Колот А. М. Інституційні засади регулювання соціально-трудової сфери в умовах глобальних викликів: імплементація нових та модернізація класичних функцій держави / А. М. Колот // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Спец. вип.: Проблеми сучасної економіки та інституціональна теорія. – С. 6–24.