Розвиток лізингу персоналу в Україні

No Thumbnail Available
Date
2023-03
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Вінницький національний технічний університет
Abstract
У статті досліджено сучасний стан лізингової діяльності у сфері менеджменту персоналу та запропоновано заходи, покликані сприяти розвитку лізингу персоналу в Україні у поствоєнний період. The article investigates the current state of leasing activities in the field of personnel management and proposes measures to promote the development of personnel leasing in Ukraine in the post-war period.
Description
Keywords
персонал, лізингова діяльність, лізинг персоналу, менеджмент персоналу, personnel, leasing activity, personnel leasing, personnel management
Citation
Махсма М. Б. Розвиток лізингу персоналу в Україні [Електронний ресурс] / М. Б. Махсма, А. Є. Рибакова // Сучасні тенденції розвитку фінансових та інноваційно-інвестиційних процесів в Україні : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. 2–3 берез. 2023 р. / М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т [та ін.] ; [редкол.: І. Ю. Єпіфанова, В. В. Джеджула]. – Електрон. текст. дані. – Вінниця : ВНТУ, 2023. – С. 131–132. – Назва з титул. екрану.