Діяльність міжнародної фінансової корпорації у сфері корпоративного управління

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Description
Keywords
Citation
Максименко А. А. Діяльність міжнародної фінансової корпорації у сфері корпоративного управління / А. А. Максименко / Корпоративні фінанси: проблеми та перспективи інноваційного розвитку : матеріали І Всеукр. наук.-практ. конф., 22 черв. 2016 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» [та ін.] ; редкол.: В. К. Хлівний (голова) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2016. – С. 165–170.