Венчурне фінансування: зміст та особливості

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Розкрито економічний зміст і характерні риси венчурного фінансування порівняно з банківським фінансуванням.
The article describes the economic content and features of venture financing in comparison with bank financing.
Description
Keywords
венчурне фінансування, венчурний капітал, венчурне підприємство, venture capital financing, venture capital, venture capital enterprise
Citation
Власова І. В. Венчурне фінансування: зміст та особливості / І. В. Власова // Економіка підприємства: теорія і практика : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., 10 жовт. 2014 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; [редкол. Г. О. Швиданенко (відп. за вип.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2014. – С. 64-66.