Використання методу «360 градусів» для оцінювання робітників виробничих підприємств

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011-05-18
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Запропоновано використовувати модель «360 градусів» для оцінювання робітників виробничих підприємств. Обґрунтовано доцільність модифікації методу «кругового оцінювання» для даної категорії персоналу. Визначено групи оцінювачів та критерії оцінювання основних і допоміжних робітників.
360-degree feedback is proposed to use to appreciating workers of productive enterprises. The advisability of «multisource assessment» modification for this category of personal is grounded. The groups of appraisers and criteria to appreciating basic and related workers are determined in the paper.
Предложено использовать модель «360 градусов» для оценивания рабочих производственных предприятий. Обоснована целесообразность модификации метода «кругового оценивания» для данной категории персонала. Определены группы оценщиков и критерии оценивания основных и вспомогательных рабочих.
Description
Keywords
оцінювання персоналу, метод 360 градусів, кругове оцінювання, робітники, staff evaluation, 360-degree feedback, circular rating, workers, оценивание персонала, метод 360 градусов, круговое оценивание, рабочие
Citation
Мазур Н. О. Використання методу «360 градусів» для оцінювання робітників виробничих підприємств / Н. О. Мазур // Cоціально-трудові відносини: теорія та практика : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: А. М. Колот (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – № 1. – С. 85-89.
Collections