Організаційно-економічне забезпечення регулювання комплексного природокористування приморських регіонів

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розглянуто проблеми економіки природокористування, висвітлені пропозиції щодо комплексного природокористування, залежно від особливостей регіонального рівня. Розглянуто формування нових підходів до використання природно-ресурсного потенціалу регіону.
Description
Keywords
економіка природокористування, сталий розвиток, природні ресурси, комплексне природокористування, регіональний рівень
Citation
Балджи М. Д. Організаційно-економічне забезпечення регулювання комплексного природокористування приморських регіонів / М. Д. Балджи // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – Спец. вип.: Регіональний розвиток України: проблеми та перспективи : у 2 ч. / відп. ред. С. Фіялка. – Ч. 2. – С. 575–583.