Парламентський контроль за діяльністю Міністерства внутрішніх справ України

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011-09-19
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розглянуто деякі аспекти парламентського контролю за діяльністю Міністерства внутрішніх справ України, що здійснюється у формі запитів і звернень народних депутатів України; проведення «години запитань до Уряду» тощо.
The article discusses some aspects of parliamentary control over the activities of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, which takes the form of requests and petitions of people’s deputies of Ukraine, of the «Question Hour of the Government» and so on.
В статье рассматриваются некоторые аспекты парламентского контроля за деятельностью Министерства внутренних дел Украины, который осуществляется в форме запросов и обращений народных депутатов Украины; проведения «часа вопросов к правительству» и другие.
Description
Keywords
парламентский контроль, Міністерство внутрішніх справ України, запит народного депутата України, звернення народного депутата України, «година запитань до Уряду», parliamentary control, Ministry of Internal Affairs of Ukraine, request deputy of Ukraine, appeals deputy of Ukraine, «hour of questions to the Government», парламентский контроль, Министерство внутренних дел Украины, запрос народного депутата Украины, обращение народного депутата Украины, «час вопросов к правительству»
Citation
Климюк О. Ф. Парламентський контроль за діяльністю Міністерства внутрішніх справ України / О. Ф. Климюк // Правове регулювання економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; відп. ред. В. Ф. Опришко. – Київ : КНЕУ, 2012. – № 11-12. – С. 88–98.