Кафедра політичних технологій

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 495
 • Item
  Органи місцевого самоврядування як складова формування політико-управлінської еліти (регіональний рівень)
  (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, 2022) Науменко, Ольга Михайлівна; Naumenko, Olha; Науменко, Ольга Михайловна
  Метою дослідження є дослідження формування політико-управлінської еліти України за партійним принципом на регіональному рівні, зокрема, протягом місцевого виборчого циклу 2020 р. Методологія дослідження. У статті застосовано комплекс методів для аналізу партійного принципу формування політико-управлінської еліти на регіональному рівні. Використано такі методи, як історичний, структурно-функціональний, компаративний, системний та нормативно-ціннісний. Новизна в статті. Досліджено місцеве самоврядування як інститут народовладдя та шляхи його здійснення через об’єднання територіальних громад. Проаналізовано політичні сили, які в більшості областях взяли участь у місцевих виборах 2020 р. Представлено порівняльну характеристику місцевої виборчої кампанії 2010 р., характерною для якої була поява нових партій та гравців. Здійснено широкий аналіз політичних партій, які взяли участь на місцевих виборах 2020 р. в регіональному розрізі. Основні висновки: встановлено роль місцевих виборів у становленні бюрократичної еліти. Процес формування політико-управлінської еліти на регіональному рівні розпочався ще з початком української незалежності. Визначено кількісні показники оновлення депутатського корпусу місцевих рад. З’ясовано, що процес формування політико-управлінської еліти на регіональному рівні відбувається через політичні партії. Автор приходить до висновку, що основними причинами зміцнення місцевих еліт стала реформа децентралізації, яка внесла суттєві зміни в повноваження і діяльність органів місцевого самоврядування в частині збільшення надходжень до місцевих бюджетів; значне зниження рейтингу ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ» після феноменальної підтримки у 2019 р.; робота на місцях виборцями оцінюється швидше, аніж прийняті рішення на загальнонаціональному масштабі. The aim of the study is a study of the formation of the political-power elites of Ukraine according to the party principle at the regional level, in particular, during the local election cycle of 2020. The research methodology. The article uses a set of methods to analyze the party principle of formation of the political-power elites elite at the regional level. Such methods as historical, structural-functional, comparative, systemic and normative-value are used. Novelty of the article. Local self-government as an institution of people’s power and the ways of its implementation through the unification of territorial communities have been studied. The political forces that took part in the local elections of 2020 in most regions were analyzed. The comparative characteristics of the local election campaign of 2010, which was characterized by the appearance of new parties and players, were presented. A broad analysis of the political parties that took part in the local elections of 2020 in a regional section was carried out. The main conclusions: the role of local elections in the formation of the bureaucratic elite is established. The process of formation of the political-power elites at the regional level began with the beginning of Ukrainian independence. Quantitative indicators of renewal of the local councils’ body of deputies have been determined. It was found that the process of formation of the political-power elites at the regional level takes place through political parties. The author comes to the conclusion that the main reasons for the strengthening of local elites were the decentralization reform, which introduced significant changes in the powers and activities of local self-government bodies in terms of increasing revenues to local budgets; a significant decrease in the rating of the POLITICAL PARTY «SERVANT OF THE PEOPLE» after phenomenal support in 2019; work on the ground is evaluated by voters more quickly than decisions made on a na- tional scale.
 • Item
  Політична трансформація влади і громадянського суспільства: виклики і тенденції
  (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2023-09) Лисенко, Юлія Віталіївна; Lysenko, Yuliia; Лысенко, Юлия Витальевна
 • Item
  Роль реформи децентралізації в повоєнній відбудові міст України
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023-03) Науменко, Ольга Михайлівна; Naumenko, Olha; Науменко, Ольга Михайловна
  У статті розглянуто основні здобутки процесу децентралізації в Україні. Проаналізовано практичні завдання з урахуванням європейських рекомендацій у повоєнній відбудові українських міст.
 • Item
  Державна інформаційна політика України: сучасний етап
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023-02-21) Чубур, Наталія Володимирівна; Chubur, Nataliia; Чубур, Наталия Владимировна
 • Item
  Інформаційна війна та її вплив на політичну культуру українського суспільства
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023-02-21) Погорєлова, Інна Сергіївна; Pohorielova, Inna; Погорелова, Инна Сергеевна
 • Item
  Інформаційне поле війни ворога на міжнародному фронті
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023-02-21) Ніколаєва, Тетяна Михайлівна; Nikolaieva, Tetiana; Николаева, Татьяна Михайловна
 • Item
  Соціалістичний Інтернаціонал та Соціал-демократична партія України у пропагандистській боротьбі з російською дезінформацією в контексті війни росії проти України
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023-02-21) Назарчук, Олександр Миколайович; Nazarchuk, Oleksandr; Назарчук, Александр Николаевич
 • Item
  Роль інформаційної політики у діяльності політичних еліт
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023-02-21) Науменко, Ольга Михайлівна; Naumenko, Olha; Науменко, Ольга Михайловна
 • Item
  Інформаційне насильство як засіб маніпуляції та пропаганди
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023-02-21) Манелюк, Юрій Михайлович; Maneliuk, Yurii; Манелюк, Юрий Михайлович
 • Item
  Маніпулювання як складова політичної комунікації в умовах інформаційної війни
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023-02-21) Лисенко, Юлія Віталіївна; Lysenko, Yuliia; Лысенко, Юлия Витальевна
 • Item
  Що думають европейці про Україну?
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023-02-21) Гурицька, М. С.; Рихлік, Володимир Анатолійович; Rykhlik, Volodymyr; Рихлик, Владимир Анатольевич
 • Item
  Європейські інструменти та практики протидії дезінформації
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023-02-21) Зайцева, Зінаїда Іванівна; Zaitseva, Zinaida; Зайцева, Зинаида Ивановна
 • Item
  The policy of historical memory as a soft power of the state and an effective tool for countering enemy propoganda
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023-02-21) Bulbeniuk, Svitlana; Бульбенюк, Світлана Степанівна; Бульбенюк, Светлана Степановна
 • Item
  Південна українська Пальміра в культурно-історичному просторі: історія походження та ідеологічні міфи
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023-03) Власенкова, Валерія А.; Ніколаєва, Тетяна Михайлівна; Nikolaieva, Tetiana; Николаева, Татьяна Михайловна
  У статті розкрито актуальні питання щодо подання історичної правди в туристичній сфері на прикладі міста Одеси, а саме: його заснування та перейменування. Простежується загарб ницька мета рф як щодо територіальної цілісності України, так і щодо історичного минулого українського народу, його національної ідентичності, а також намагання применшити значимість українців в освоєнні південних регіонів за допомогою фальсифікації фактів. Автори проаналізували історію протягом шести століть освоєння та заселення території, та топоніміку регіону. Показана роль міста у світовій культурно-історичній спадщині. Сформульовано ключові напрямки, з посиланням на історичні документи, щодо розвінчування міфів московської пропаганди.
 • Item
  Ефективне політичне управління політичної еліти в умовах воєнного стану
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023-03-30) Науменко, Ольга Михайлівна; Naumenko, Olha; Науменко, Ольга Михайловна
 • Item
  Глобалізація і Україна: виклики та їх подолання
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023-03-30) Чубур, Наталія Володимирівна; Chubur, Nataliia; Чубур, Наталия Владимировна
 • Item
  Українське питання в геополітиці Першої світової війни та в державотворенні Гетьманату
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023-03-02) Ніколаєва, Тетяна Михайлівна; Nikolaieva Tetiana; Николаева, Татьяна Михайловна
 • Item
  Гендерні стереотипи в політичній культурі українського суспільства
  (Київський національний університет імені Вадима Гетьмана, 2023-02-14) Погорєлова, Інна Сергіївна; Pohorielova, Inna; Погорелова, Инна Сергеевна
 • Item
  Гендерні студії заходу: характеристики та сучасні тенденції
  (Київський національний університет імені Вадима Гетьмана, 2023-02-14) Ніколаєва, Тетяна Михайлівна; Nikolaieva Tetiana; Николаева, Татьяна Михайловна; Топчій, Олександр Сергійович; Topchii, Oleksandr; Топчий, Александр Сергеевич
 • Item
  Гендерний аспект формування політичного лідерства в Україні
  (Київський національний університет імені Вадима Гетьмана, 2023-02-14) Науменко, Ольга Михайлівна; Naumenko, Olha; Науменко, Ольга Михайловна