Імплементація інноваційних підходів банківського кредитуванні населення в Україні

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016-03-29
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У роботі проаналізовано практику Р2Р-кредитування населення за кордоном і в Україні, розкрито його переваги та недоліки. Показано можливості імплементації інноваційних підходів із використанням Р2Р-технологій у банківському кредитуванні населення в Україні.
In the article, the practice of P2P-crediting of the population abroad and in Ukraine is analyzed, advantages and disadvantages are revealed. The paper shows the possibilities of implementing innovative approaches using P2P technologies in bank lending to the population in Ukraine.
В работе проанализирована практика Р2Р-кредитования населения за рубежом и в Украине, раскрыты преимущества и недостатки. Показаны возможности имплементации инновационных подходов с использованием Р2Р-технологий в банковском кредитовании населения в Украине.
Description
Keywords
Citation
Стрільчук Ю. І. Імплементація інноваційних підходів банківського кредитуванні населення в Україні / Ю. І. Стрільчук // Інноваційне підприємництво: стан та перспективи розвитку [Електронний ресурс] : зб. матеріалів І Всеукр. наук.-практ. конф., 29-30 берез. 2016 р. / / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2016. – С. 56-58. – Назва з титул. екрану.