Теоретико-ігрова модель формування доходів підприємств при умові гри Неша

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розглянуто задачу оптимізації прибутку виробника і дилера за умови гри Неша. Для обґрунтування рішень в умовах невизначеності ідентифіковано критерії, які визначають розв’язок рівноцінного доходу суб’єктів. Розглянуто розв’язок задачі в геометричному зображенні у вигляді поверхонь функцій двох змінних.
The article deals the problem of optimizing profit manufacturer and dealer subject to the Nash game. To justify making under uncertainty identified criteria that define a solution of equal income subjects. A solution of the problem in the geometrical picture as a surface function of two variables.
Description
Keywords
оптимізація прибутку, рівновага Неша, рекламні витрати, критерій Сільвестра, optimizing profit, Nash equilibrium, advertising costs, criterion Silvestri
Citation
Завірюха А. О. Теоретико-ігрова модель формування доходів підприємств при умові гри Неша / А. О. Завірюха // Моделювання та інформаційні системи в економіці : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: В. К. Галіцин (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – Вип. 83. – С. 236–248.