Стратегічна гнучкість підприємства: сутність категорії та підходи до класифікації

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-10-12
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Розглянуто сутність стратегічної гнучкості підприємства та запропоновано підходи до її класифікації.
In the following theses the nature of strategic flexibility of an enterprise and introductions on its classification are considered.
Description
Keywords
Citation
Шатілова О. В. Стратегічна гнучкість підприємства: сутність категорії та підходи до класифікації / О. В. Шатілова // Економіка підприємства: теорія та практика : зб. матеріалів ІV Міжнар. наук.-практ. конф., 12 жовт. 2012 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: Г. О. Швиданенко (відпов. за вип.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – С. 219–222.