Інтеграція генеричних конкурентних стратегій

Thumbnail Image
Date
2007-02
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Description
Keywords
Citation
Ліщинська В. В. Інтеграція генеричних конкурентних стратегій / В. В. Ліщинська // Економічна організація та економічна освіта: взаємообумовленість стратегій розвитку : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю від дня народж. Бухала Сергія Максимовича, 7–8 лют. 2007 р. / Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана ; редкол.: А. П. Наливайко (голова) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2007. – С. 136–139.