Організація перестрахувального захисту страховика

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-10-10
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розглядаються особливості організації перестрахувального захисту страховика, приведені чинники, які вливають на його ефективність. Визначено недоліки в організації перестрахувального захисту та надано практичні рекомендації щодо їх усунення.
In the article the features of the organization of insurers’ reinsurance protection are described, the factors that influence its effectiveness are named. The insufficiency in the reinsurance protection is identified and practical recommendations to eliminate them are listed.
В статье рассматриваются особенности организации перестраховочной защиты страховщика, приведены факторы, которые влияют на ее эффективность. Определены недостатки в организации перестраховочной защиты и представлены практические рекомендации по их устранению.
Description
Keywords
перестрахувальний захист, операції, ринок перестрахування, страховий портфель, власне утримання, reinsurance protection, operations, reinsurance market, insurance portfolio, net retention, перестраховочная защита, операции, рынок перестрахования, страховой портфель, собственное удержание
Citation
Татаріна Т. В. Організація перестрахувального захисту страховика / Т. В. Татаріна // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – Спец. вип.: Страховий ринок України в умовах фінансової глобалізації. – С. 292–299.