Організація фінансового менеджменту страхових компаній в умовах економічної нестабільності

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010-05-18
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Фінансово-економічна криза показала неготовність у цілому фінансового менеджменту страхових компаній до стрімких негативних змін на ринку. У статті піднімаються питання формування фінансової системи управління страховими компаніями, орієнтованої на роботу в умовах економічної нестабільності.
Финансово-экономический кризис показал неготовность в целом финансового менеджмента страховых компаний к стремительным негативным изменениям на рынке. В статье поднимаются вопросы формирования системы финансового управления страховыми компаниями, ориентированной на роботу в условиях экономической нестабильности.
Financial and economic crisis has shown unwillingness of overall financial management of insurance companies to rapid negative changes in the market. The article deals with the formation of the financial management system of insurance companies focused on the activities in the conditions of economic instability.
Description
Keywords
фінансово-економічна криза, економічна нестабільність, фінансове управління, страховики, антикризові заходи, financial crisis, economic instability, financial management, insurance, crisis management measures, финансово-экономический кризис, экономическая нестабильность, финансовое управление, страховщики, антикризисные меры
Citation
Супрун А. А. Організація фінансового менеджменту страхових компаній в умовах економічної нестабільності / А. А. Супрун // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: А. М. Мороз (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Вип. 16. – С. 152–159.