Випуск № 16

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 34
 • Item
  Правові аспекти регулювання емісії та обігу корпоративних облігацій в Україні
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-06-03) Петренко, Ірина Павлівна; Petrenko, Iryna
  Стаття присвячена особливостям нормативно-правового регулювання емісії та обігу облігацій підприємств в Україні. Визначено законодавчі обмеження, що перешкоджають зростанню українського ринку корпоративних облігацій та наведені пропозиції щодо шляхів його розвитку.
 • Item
  Формування якості молока у молочному скотарстві: управлінський та обліковий аспекти
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-04-20) Кругла, Марина Миколаївна; Krugla, Maryna
  У статті розглянуто управлінський і обліковий аспекти формування якості молока в молочному тваринництві.
 • Item
  Склад і структура капітальних вкладень в Україні
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-05-15) Ткач, Іван Валентинович; Tkach, Ivan
  Динаміка і структура капітальних вкладень в Україні розглянута. Джерела фінансування капітальних вкладень в Україні досліджені. З’ясовано зміну структури капітальних вкладень по регіонах України.
 • Item
  Методичні аспекти інформаційного забезпечення процесу прийняття рішень на виробничих підприємствах
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-05-12) Ходзицька, Валентина Василівна; Hodzytska, Valentyna; Ходзицкая, Валентина Васильевна
  Розглянуто систему обліку витрат на підставі ідеальних норм. Відмінна особливість цієї системи — орієнтація на ринкові умови і запити споживачів, а також своєчасний вплив на величину витрат.
 • Item
  ПДВ в Україні: проблеми застосування
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-05-12) Троц, Н. М.; Trots, N.
  Висвітлено основні питання функціонування ПДВ в Україні. Викладено новий підхід щодо зміни податкової бази відповідно до потреб господарювання.
 • Item
  Методичні підходи до аналізу взаємозв’язку показників розвитку банків і суб’єктів господарювання окремих областей
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-04-18) Семениченко, Юлія Костянтинівна; Semenichenko, Yulia
  У статті розроблено методику економічного аналізу взаємовпливу діяльності основних суб’єктів фінансової системи: банків і підприємств. Дана методика є новим елементом системи аналізу стійкості фінансової системи, який проводить Національний банк України.
 • Item
  Оподатковуваний прибуток у системі бухгалтерського обліку і звітності
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-05-12) Старченко, Наталія Миколаївна; Starchenko, Natalia
  У статті обґрунтовано основні напрямки удосконалення методики обліку оподатковуваного прибутку в системі бухгалтерського обліку і звітності. Проаналізовано методи накопичення даних у податкових розрахунках.
 • Item
  Порядок розкриття інформації щодо зв’язаних сторін у фінансовій звітності суб’єктів державного сектору відповідно до МСБОДС
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-04-15) Свірко, Світлана Володимирівна; Svirko, Svitlana
  У статті розглянуто положення Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку у державному секторі 20 "Розкриття інформації про пов’язані сторони".
 • Item
  Використання системи АВС для управління витратами
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-05-15) Поплюйко, Андрій Миколайович; Popliuiko, Andrii; Поплюйко, Андрей Николаевич; Лесняк, Володимир Олександрович; Lesniak, Volodymyr; Лесняк, Владимир Александрович
  У статті розглянуто напрямки удосконалення методики калькуляції собівартості і розподілу непрямих витрат з використання системи АВС для цілей управління витратами.
 • Item
  Методика введення початкових залишків у автоматизовану систему бухгалтерського обліку
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-05-15) Осмятченко, Володимир Олександрович; Osmyatchenko, Volodymyr
  У статті розглянуто методику введення початкових залишків у автоматизовану систему бухгалтерського обліку. Практично впроваджено названу методику за допомогою відповідного програмного забезпечення.
 • Item
  Оцінка ефективності інноваційної діяльності на підприємствах геологорозвідувальної галузі
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-04-15) Михалюк, Алла Дмитрівна; Myhaluk, Alla
  У статті розглянуто ефективність інноваційної діяльності на підприємствах геологорозвідувальної галузі. Наведені основні фактори, які впливають на розвиток інноваційного процесу. Визначено оцінку ступеня розвитку елементів інноваційного потенціалу сучасного геологорозвідувального підприємства.
 • Item
  Вплив трансформації відносин власності на облік власного капіталу
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-05-14) Лисенко, Надія Михайлівна; Lysenko, Nadiya; Януш, Марія Володимирівна; Yanush, Marya
  У статті аналізується вплив трансформації відносин власності на бухгалтерський облік власного капіталу суб’єктів приватної власності в умовах застосування форм державно-приватного партнерства: оренди, концесії цілісних майнових комплексів державної і комунальної власності.
 • Item
  Історичні передумови виникнення та впровадження стандартизації бухгалтерського обліку в банківську практику
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-04-25) Ларікова, Тетяна Віталіївна; Larikova, Tetyana
  У статті описано історичні передумови виникнення стандартизації бухгалтерського обліку в банківській практиці. Досліджено етапи розвитку положень (стандартів) бухгалтерського обліку відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності. Визначені основні принципи формування фінансової звітності в банках, що забезпечать користувачів достовірною і правдивою інформацією.
 • Item
  Індикатор ефективності використання бюджетних коштів — фінансовий результат у секторі ЗДУ
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-05-12) Кондратюк, Ірина Олександрівна; Kondratyuk, Iryna
  Статтю присвячено виявленню впливу касового методу та методу нарахування на методику визначення фінансового результату у секторі загального державного управління, розглянуто особливості визнання доходів і видатків у підсистемах бюджетного обліку.
 • Item
  Особливості оцінки інвестицій
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-05-11) Івченко, Лариса Вікторівна; Ivchenko, Larysa
  У статті розглядаються питання оцінки інвестицій, а саме: інформаційні джерела оцінки, процедури, відповідно до яких проводиться оцінка, напрямки проведення інвестиційних операцій. Також розглядається класифікація форм інвестицій.
 • Item
  Методичні аспекти аудиту ефективності виконання бюджетних програм
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-04-20) Дорошенко, О. О.; Doroshenko, O.
  Стаття присвячена методичним аспектам методики аудиту ефективності виконання бюджетних програм.
 • Item
  Методичні засади обліку інвестиційної нерухомості
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-05-12) Головко, Тетяна Василівна; Holovko, Tetiana
  Досліджуються проблеми оцінки та обліку інвестиційної нерухомості, критерії розподілу об’єктів операційної та інвестиційної нерухомості. Запропоновано шляхи вирішення даної проблеми.
 • Item
  Теоретичні основи аналізу господарської діяльності комунальних підприємств
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-04-15) Галенко, Сергій Миколайович; Halenko, Sergij
  У статті розглянуто питання ролі і місця, предмета і принципів аналізу господарської діяльності комунальних підприємств.
 • Item
  Когнітивне моделювання в стратегічному аналізі страхового бізнесу
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-05-15) Бурчевський, Володимир Зосимович; Burchevsky, Volodymyr
  Обгрунтовано використання методології когнітивного моделювання. Розглянуто основні етапи когнітивного моделювання в стратегічному аналізі страхового бізнесу.
 • Item
  Внутрішньогосподарський контроль непрямих витрат промислових підприємств
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-04-15) Безверхий, Костянтин Вікторович; Bezverhiy, Kostyantyn
  Визначено сутність внутрішньогосподарського контролю непрямих витрат промислових підприємств. З’ясовано суб’єкти та об’єкти, ціль та завдання, методи та методичні прийомі проведення внутрішньогосподарського контролю непрямих витрат.