Міжнародне співробітництво у сфері подолання та мінімізації наслідків Чорнобильської катастрофи

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
В статті проаналізовано співробітництво України з державами та міжнародними інституціями у сфері подолання та мінімізації наслідків Чорнобильської катастрофи, визначено основні його етапи, цілі та напрямки. Досліджено умови співробітництва України з міжнародними фінансовими організаціями в сфері подолання та мінімізації наслідків Чорнобильської катастрофи.
This article is devoted to analysis of collaboration of Ukraine with other countries and international organizations in the overcoming of consequences of Chernobyl catastrophe. The main aims, stages and directions of this collaboration are determined in the article. The terms of collaboration with international financial organizations in the sphere of the overcoming of consequences of Chornobyl catastrophe were discovered as well.
Description
Keywords
Чорнобильська катастрофа, міжнародне співробітництво, Рахунок ядерної безпеки, Чорнобильський фонд «Укриття», ЄБРР, грант, розпорядник коштів, Міжнародний Чорнобильський фонд, Chornobyl catastrophe, international collaboration, account of nuclear security, «Ukryttia» Chornobyl fund, EBRD, grant, funds manager, International Chornobyl fund
Citation
Потапова О. В. Міжнародне співробітництво у сфері подолання та мінімізації наслідків Чорнобильської катастрофи / О. В. Потапова // Правове регулювання економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; відп. ред. В. Ф. Опришко. – Київ : КНЕУ, 2010. – № 10. – С. 342–353.