Віденська система міжнародних відносин з погляду поснаполеонівських і постбіполярних часів

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Державна установа «Інститут Всесвітньої історії Національної Академії Наук України»
Abstract
Розглянуто деякі принципові засади функціонування Віденської системи міжнародних відносин; визначено вагомість цих принципів як з урахуванням специфіки пост-наполеонівських, так і постбіполярних часів.
The article deals with revealing of some principle foundations of functioning of Vienna system of international relations. It presents importance of the noted principles with due regard to special features of the post-Napoleon and post-bipolar times.
Description
Keywords
Всесвітня історія, Віденська система міжнародних відносин, стабільність, безпека, Vienna system of international relations, stability, security
Citation
Дудко І. Д. Віденська система міжнародних відносин з погляду поснаполеонівських і постбіполярних часів / І. Д. Дудко // Вітчизняна війна 1812 року в контексті поступу всесвітньої історії / ДУ «Ін-т всесвітньої історії НАН України» ; редкол.: А. І. Кудряченко (голова) [та ін.]. – Київ : Фенікс, 2013. – С. 44–56.