Аналіз динаміки податкових надходжень до бюджету Тернопільської області

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-03-17
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті проведено статистичний аналіз динаміки податкових надходжень до бюджетів Тернопільської області. Розраховано коефіцієнт еластичності платежів відносно ВРП і надходжень до Державного та місцевого бюджету відносно зведеного.
The article provides a statistical analysis of the dynamics of tax revenues to the budgets of the Ternopil region. The coefficient of elasticity with respect to GRP payments and receipts in state and local budgets relatively erected is estimated.
В статье проведен статистический анализ динамики налоговых поступлений к бюджетам Тернопольской области. Рассчитан коэффициент эластичности платежей относительно ВРП и поступлений в Государственный и местный бюджет относительно возведенного.
Description
Keywords
бюджет, ВРП, динаміка податкових надходжень, коефіцієнт еластичності, статистичний аналіз, темп приросту, budget, GRP, dynamics of tax payments, coefficient of elasticity, statistical analysis, growth rate, бюджет, ВРП, динамика налоговых поступлений, коэффициент эластичности, статистический анализ, темп прироста
Citation
Бойко Ю. І. Аналіз динаміки податкових надходжень до бюджету Тернопільської області/ Ю. І. Бойко / Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – Вип. 27. – С. 364-374.
Collections