Інтеграція педагогічної освіти Франції до загальноєвропейського освітнього простору. Досвід для України

No Thumbnail Available
Date
2023-04-27
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Abstract
Стаття присвячена науково-теоретичному обґрунтуванню тенденцій розвитку системи підготовки педагогічних кадрів Франції з метою можливого використання у системі педагогічної освіти в Україні. Досліджено модернізацію змісту, форм та методів професійної підготовки педагогічних кадрів у Франції. З’ясовано теоретико-методичні принципи побудови навчальних планів і програм у системі педагогічної освіти Франції; схарактеризовано зміст психолого-педагогічної підготовки в умовах реформування педагогічної освіти; виявлено подібне й відмінне в розвитку систем підготовки педагогічних кадрів у Франції й Україні та обґрунтовано і розроблено науково-методичні рекомендації щодо можливостей творчого використання прогресивних ідей французького досвіду в системі педагогічної підготовки в Україні. The artiсle is focused on the status and prospects of innovative processes of application of open educational resources in the systems of higher education in France and in Ukraine. Analysis of data proved that high productivity of best practices in high education has enabled France to transform imperfect system of base open educational resources into modern sector of higher professional programs and for building accessible educational environment for high school in regards to the standards of the best examples of the European Union models.
Description
Keywords
інформаційні технології, комунікаційні технології, зміни, розвиток, інноваційні засоби, тенденція удосконалення, професіоналізації освіти, моделі реформ, distance learning technologies, open educational resources, changes, development, improvement, computer literacy, tendency of professionalization of education, models of reforms
Citation
Воробйова Ж. Ю. Інтеграція педагогічної освіти Франції до загальноєвропейського освітнього простору. Досвід для України [Електронний ресурс] / Воробйова Ж. Ю. // Стратегії міжкультурної комунікації в мовній освіті сучасних університетів : зб. матеріалів ІХ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ (27 квіт. 2023 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; [редкол.: М. М. Гавриш (голова) та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2023. – С. 96–99. – Назва з титул. екрану.