Компетентнісний підхід у підготовці фахівців до вимог сучасного ринку праці — світовий досвід

Loading...
Thumbnail Image
Date
2006
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Description
Keywords
Citation
Бойчук О. С. Компетентнісний підхід у підготовці фахівців до вимог сучасного ринку праці — світовий досвід / О. С. Бойчук // Індивідуалізація навчального процесу як провідна складова модернізації вищої економічної освіти : зб. матеріалів наук.-метод. конф., 31 січ. – 2 лют. 2006 р. : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ; [редкол.: А. М. Колот, С. В. Степаненко, О. О. Субіна, Т. В. Гуть]. – Київ : КНЕУ, 2006. – Т. 1. – С. 230–232.