Реперні точки методологічної шкали інституційних змін у суспільстві, економіці, соціально-трудовій сфері

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017-11
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Abstract
В тезах розкриваються елементи теорії інституційних змін та її поєднання з цивілізаційним підходом як дослідницької програми, що дозволяє виявити емерджентні властивості та ймовірний потенціал взаємодії економічної історії з економічною теорією та соціологією. На цій підставі вирішується завдання пов’язане з відкриттям нових векторів та розробкою ефективних інструментів реформування суспільних, економічних та трудових відносин на сучасному етапі розвитку суспільства.
Description
Keywords
інституційні зміни, соціально-трудові відносини, базові інститути, історичні інваріанти, ґенеза, цивілізаційна парадигма, економічна історія, економічна теорія, соціологія
Citation
Колядич О. І. Реперні точки методологічної шкали інституційних змін у суспільстві, економіці, соціально-трудовій сфері / О. І. Колядич // Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст. : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 2–3 листоп. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; редкол.: В. Д. Базилевич [та ін.]. – Київ : КНУ ім. Тараса Шевченка, 2017. – С. 108–112.