Запровадження нових підходів управління банківською діяльністю — запорука відновлення стабільності банківської системи

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010-10-21
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Банки є кровоносною системою економіки країни, від діяльності яких залежить стан розрахунків у державі, її функціонування. Для покращення фінансового стану банків необхідно запроваджувати нові послуги, підходи, технології обслуговування клієнтів, що сприятиме зростанню їх конкурентоспроможності, відродженню економіки України.
Stable banks activity is a basis for normal economy functioning. To improve banks financial position in Ukraine it is necessary to introduce new services, innovations in bank activity that will have positive impact on banks & economy growth.
Description
Keywords
Citation
Брегеда О. А. Запровадження нових підходів управління банківською діяльністю — запорука відновлення стабільності банківської системи / О. А. Брегеда // Економіка підприємства: теорія та практика : зб. матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. 21 жовт. 2010 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол : Г. О. Швиданенко (відп. за вип.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – С. 43–45.