Державна підтримка розвитку соціального підприємництва в Україні

Thumbnail Image
Date
2018-05-18
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Description
Keywords
Citation
Бортнікова Л. П. Державна підтримка розвитку соціального підприємництва в Україні / Бортнікова Л. П. // Соціальне підприємництво: теорія, практика та міжнародний досвід [Електронний ресурс] : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., 18 трав. 2018 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана», ф-т економіки та упр. – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2018. – С. 176–179. – Назва з титул. екрану.